Case Manager Simulatie (Dutch course)

LEERDOELEN

Het algemene doel van de simulatie is om deelnemers begrip bij te brengen en inzicht te geven in het complexe systeem van multiproblem situaties binnen de rol van casemanager. Meer specifiek betekent dat:

 • Werken aan competenties om dit complexe proces aan te sturen zoals probleem analytisch denken; organisatiesensitiviteit; doelgerichtheid; assertiviteit; inlevingsvermogen; communicatie; creativiteit; besluitvaardigheid.
 • Inzicht krijgen in het totale proces en de rol van de partnerorganisaties binnen het veiligheidshuis en/of Sociaal Wijkteam in het geheel.
 • Oefenen op de doelbeschrijving van de (individueel zowel maatschappelijk) casus outcome.
 • Oefenen met interacties tussen de verschillende partnerorganisaties en het herkennen van de raakvlakken in het totaal proces.
 • Beslissingen nemen op cruciale momenten in het proces.
 • Adequaat reageren op deviaties van het voorgenomen traject en daarbij risicomanagement toepassen.

CURSUS BESCHRIJVING

Doel van deze simulatie is om de deelnemers (18 verdeeld over 3 groepen) komende uit de verschillende partner organisaties (jeugdbescherming, GGD, reclassering, woningbouw, verslavingszorg etc.) binnen het veiligheidshuis/sociale wijkteams te laten oefenen met de rol en invulling van de functie casemanager. Verduidelijking van het bereik van de casemanager in wisselwerking met de overview rol van de procesregisseur, de bijbehorende functionaliteiten en verantwoordelijkheden vormen een belangrijk onderdeel van het programma. Om zowel het vakinhoudelijk aspect als het domein overstijgend element (zorg – veiligheid – bestuurlijke impact) sensitief te ervaren, starten deelnemers in de rolverwachting van partner organisaties aan tafel. Door als het ware zelf in de huid van de ander te kruipen, bevordert deze wisseling in rolopvatting de samenwerking en haalbaarheid bij het gekozen doel van de casus. Optimale uitwisseling van overwegingen bij besluitvorming blijkt haalbaar! In deze tweedaagse simulatie krijgen de deelnemers alle gelegenheid actief met elkaar de rol van casemanager op een praktijkgerichte manier te benaderen.

ABOUT LBS-DRIVEN SIMULATIONS

A unique condensed method of training that allows participants to gain insight in the overall working process of their organization.

The participants operate in a team setting to make strategic choices, to make decisions and to improvize. They learn to speak the language of their colleagues and to respect other disciplines.

A Brief Tentative Schedule

General

Beide dagen kennen een gelijke opzet te beginnen met het maken van een plan van aanpak, bespreking van de doelstellingen voor de korte-, middellange- en eind- termijn en bijbehorende acties. Vervolgens via Plan van Aanpak de eerste actiestappen uitvoeren door het team, de uitkomsten hiervan binnen het team bespreken en naar bevind kijken of het Plan van Aanpak gestand houdt. Primaire doelstelling van dag 1 is het inzicht krijgen in de processen en optimaal gebruik maken van de ondersteunende hulpmiddelen. Op dag 2 wordt het accent meer gelegd op interactie tussen Case manager en Proces Regisseur, het scenario denken, op- en afschalen en daarbij telkens vanuit het einddoel naar het nu werken.

Day 1

Plan van aanpak

 • Maken Plan van Aanpak
 • Parnerorganisaties definiëren en uitnodigen
 • Plan van Aanpak accorderen in consensus
 • Uitvoeren van actiestappen
 • Resultaten interpreteren en handelen naar bevind

Day 2

Interactie

 • Rolwisseling
 • Maken Plan van Aanpak
 • Uitvoeren van actiestappen
 • Adequaat reageren op interventies
 • Consultatie procesregisseur
 • Evaluatie en conclusies