Report Workshop Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (in Dutch)

Het was weer druk in Overalstad…de fictieve stad waar de deelnemers van de workshop van het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een casus moesten gaan proberen op te lossen.

De samenwerking tussen de ZSM tafel en het Veiligheidshuis in de regio Oost Nederland is het uitgangspunt voor deze workshop. 5x zullen op verschillende plekken in Oost Nederland medewerkers van de instellingen die vertegenwoordigd zijn in zowel het Veiligheidshuis als de deelnemers aan de ZSM tafel met elkaar ervaringen uitwisselen en vooral op een andere manier kennismaken met elkaar en elkaars werk.
In de workshop wordt dat gedaan met simulaties. LBS begeleidt deze workshops. De workshops in Zwolle en Arnhem zijn in september en oktober geweest de rest volgt in de komende maanden.

Wat reacties uit de evaluatie:

5) Wat heeft u zelf het meest van deze middag geleerd?

– Nieuwe informatie van SH, Rn en OVJ/Om.
– Pre select / amazone wens.
– Dat ik scherp moet zijn of de informatie wel voldoende is om beslissingen te kunnen nemen.
– Belang van complete informatie in de dossiers overal.
– Meer informatie ontvangen over de werkwijze van de ketenpartners. Op welke wijze we in het belang van de cliënten kunnen samenwerken.
– Andere zienswijze van partners + hun taak. Denk aan slachtofferhulp Raad.
– Dat er aan beide kanten verschillende informatie voorhanden is.
– Elkaar informeren, duidelijk aangeven waar je plan is.
– Veel mogelijkheden in casussen.
– Werkwijze VHH

3) Hoe beoordeelt u het inhoudelijke programma (olv bureau LBS)
Cijfer van 1 tot 10, waarbij 10 erg goed is en 1 zeer slecht.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Licht alstublieft uw antwoord kort toe.

– 8, goede doordraai, interactief programma
– 9, methodiek (in de huid van de andere kruipen) maakt direct inzichtelijk wat je eigenlijk van de andere partij weet.
– 8-9, goede volgorde in casus
– 8
– 9, enthousiast en spreker lerend vermogen aan
– 8, interactief, nieuwe informatie van anderen
– 8, eyeopeners over hoe afhankelijk je van de informatie van ketenpartners bent
– 8, toch weer enkele tips gekregen om werk beter te kunnen doen
– 8, goed programma en ruimte om elkaars werk beter te leren kennen
– 8, leuk opzet alleen de casus was onduidelijk op sommige punten (melding komt niet op ZSM –> Strafzaak!
– 8, origineel aanpak
– 8, luchtig, praktisch en actief