Report Workshop Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (in Dutch)

Het was weer druk in Overalstad…de fictieve stad waar de deelnemers van de workshop van het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een casus moesten gaan proberen op te lossen.

De samenwerking tussen de ZSM tafel en het Veiligheidshuis in de regio Oost Nederland is het uitgangspunt voor deze workshops geweest. 5x hebben op verschillende plekken in Oost Nederland medewerkers van de instellingen die vertegenwoordigd zijn in zowel het Veiligheidshuis als de deelnemers aan de ZSM tafel met elkaar ervaringen uitgewisseld en vooral op een andere manier kennisgemaakt met elkaar en elkaars werk.
In iedere workshop werd dat gedaan door middel van een simulatie met een fictieve casus als startpunt. LBS heeft deze workshops naar tevredenheid van de sponsor opgezet en begeleid. De workshops zijn gehouden in Zwolle, Arnhem, Deventer, Nijmegen en Apeldoorn in de periode tussen september 2016 en januari 2017.

Door het CCV zijn alle bijeenkomsten op een aantal punten geëvalueerd en met de belangrijkste uitkomsten zal er een vervolg gegeven worden aan de verdere verbetering in de samenwerking tussen VHH en ZSM tafels.
Voor LBS was het belangrijk om te weten wat de Net Promotor Score voor deze simulaties zou zijn. En de niet onverdienstelijke uitkomst is hieronder weergegeven

Respondenten antwoorden op een 0 t/m 10 puntschaal en werden volgens de NPS-EU methodiek als volgt gecategoriseerd:

  • Promoters: Respondenten die een score van 8, 9 of 10 gegeven hebben.
  • Passives (passief tevredenen): Respondenten die een score van 6 of 7 gegeven hebben.
  • Detractors (criticasters): Respondenten die een score van 0 tot 5 gegeven hebben

Net Promotor Score

De resultaten zijn per regio en als totaal gemiddelde hieronder weergegeven:

Regio Promoters Passives Detractors NPS-EU
IJSSELLAND 12 1 0 93
TWENTE 15 3 0 83
GELDERLAND MIDDEN 12 2 0 86
GELDERLAND ZUID 8 8 1 41
GELDERLAND NOORD & OOST 18 16 0 53
TOTAAL 65 30 1 67